Рішення про звернення районної ради щодо удосконалення складання та виконання бюджетів

УКРАЇНА
КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
сьоме скликання
шоста сесія
третє пленарне засідання

РІШЕННЯ

Від 26 грудня 2016 року                                                                                              № 232-6/2016
м. Косів

Про  звернення районної ради

Розглянувши та обговоривши пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада

вирішила:

1.    Схвалити звернення районної ради  до Верховної Ради України, Івано-Франківської обласної ради, Кабінету Міністрів України, народного депутата України Юрія Солов”я (додається).
2.    Рішення надіслати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Івано-Франківській обласній раді, народному депутату України Юрію Солов”ю.
3.    Опублікувати звернення районної ради в газеті «Гуцульський край» та на офіційному веб-сайті районної ради.
4.    Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Володимира Петричука та постійну комісію з питань бюджету і фінансів (І.Бойчук).

Голова районної ради                                                                                         Павло Ванджурак

 

Верховній Раді України

Кабінету Міністрів України

Івано-Франківській обласній раді

Народному депутату України Ю.Солов’ю

20 грудня 2016 року Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроект №5131 “Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів)”, який розроблений з метою врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою проекту державного бюджету України на 2017 рік.

Внаслідок цього районний бюджет отримав додаткове фінансове навантаження в зв’язку з необхідністю  забезпечення видатків на  утримання загальноосвітніх навчальних закладів (крім витрат на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, які будуть здійснюватися за рахунок освітньої субвенції), оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ охорони здоров’я,  на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Зазначеним законопроектом на органи місцевого самоврядування перекинуто весь тягар і відповідальність за соціальні проблеми.

Таким  чином,  для забезпечення повноцінного функціонування закладів освіти та охорони здоров’я,  а також для забезпечення соціального захисту пільгових категорій населення за рахунок надходжень до районного бюджету   необхідно передбачити:

–    на  утримання загальноосвітніх навчальних закладів (крім витрат на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників) –    117 48 ,  тис. грн.;
–    на утримання установ охорони здоров’я – 168 76,0 тис.грн. ;
–    на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 421,1 тис.грн.

Передавши повноваження щодо фінансування вищезгаданих видатків на рівень місцевих бюджетів, Верховна Рада України не прийняла законодавчих актів, завдяки яким до районного бюджету були б передані стабільні джерела надходжень.

Зокрема не внесено зміни до Бюджетного кодексу України в частині перерозподілу надходжень між Державним та місцевими бюджетами, що мало б забезпечити збалансованість місцевого бюджету та достатність ресурсів для можливості районної ради виконувати свої повноваження.

Внесені до Бюджетного кодексу України зміни в частині розподілу надходжень рентної плати, 2% якої надходитиме до районного бюджету, вступають в силу з 1 січня 2018 року, в той час коли місцевий бюджет повинен фінансувати передані державою видатки вже з 1 січня 2017 року.

Враховуючи, що  з 2017 року за рахунок освітньої субвенції фінансується виключно заробітна плата педагогічного персоналу,  заробітну плату інших категорій працівників освіти (адміністративно-господарський персонал, навчально-допоміжний персонал, робітники, службовці закладів освіти) органи місцевого самоврядування повинні фінансувати за власний рахунок.

За таких обставин фінансування заробітної плати інших працівників закладів освіти, а також працівників решти бюджетних установ передбачено по Косівському району у 2017 році на 10 місяців.

Внаслідок цього для оплати в 2017 році заробітної плати працівників бюджетних установ у поновному обсязі не вистачає 28 816,9 тис.грн.

На оплату заробітної плати:

–    працівників закладів освіти району (крім педагогічних працівників) не вистачає  9 627,6 тис.грн.;
–    працівників закладів охорони здоров’я – 14 000,0 тис.грн.;
–    працівників закладів культури – 3 870,4 тис.грн.;
–    працівників соціального захисту – 851,7 тис.грн.;
–    фізкультури і спорту – 467,2 тис.грн.

Крім цього,  на ресурси районного бюджету  покладається  необхідність фінансувати соціальні пільги за професійною ознакою (міліціонери, шахтарі, чорнобильці тощо).  Складається така ситуація, що районний бюджет не має можливості забезпечити у повному обсязі видатки на захищені статті бюджету, і зовсім не має фінансового ресурсу для компенсації пільгового перевезення населення.

Вищеперераховані видатки не вдасться забезпечити навіть за рахунок перевиконання  дохідної частини районного бюджету.

Частиною першою ст.85 Бюджетного кодексу України передбачено, що держава може передати органам місцевого самоврядування право на здійснення видатків лише за умови відповідної передачі фінансових ресурсів у вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки. Косівська районна рада наполягає на тому, що держава не повинна перекидати на плечі місцевого самоврядування усі свої проблеми під маскою реформування місцевого самоврядування і здійснення децентралізації влади. Реформування МС – це повноваження, ресурси та відповідальність у комплексі, а не лише відповідальність!

Виходячи із вищезазначеної норми Бюджетного Кодексу, враховуючи виклики, які стоять перед місцевими бюджетами у 2017 році, наполягаємо на законодавчому закріпленні за місцевими бюджетами додаткових джерел надходжень: наприклад, збільшення надходжень ПДФО для районних бюджетів та бюджетів ОТГ з 60 до 100 відсотків, повернення у місцеві бюджети  скасованого законопроектом 5132 роздрібного акцизу на пальне і тютюнові вироби тощо. Або ж просимо врахувати додаткову потребу у коштах для забезпечення видатків за захищені статті, соціальні пільги.

Крім того, наголошуємо на необхідності відповідальних представників органів виконавчої та законодавчої влади мобілізуватись у забезпеченні неухильного виконання заходів з продовження практичного впровадження Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Прийнято на третьому пленарному засіданні VІ сесії Косівської районної ради
26 грудня 2016 року

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *