3. Підвищення конкурентоспроможності економіки району

3.1. Промислова політика

В районі забезпечено стабілізацію промислового виробництва, зростання еко-номічних і соціальних показників. В промисловості району зайнято 61 підпри-ємство. Підприємствами Косівського району за січень–жовтень 2010р. реалізо-вано промислової продукції (товарів, послуг) на 28,2 млн.грн. (за січень–жовтень 2009р. – на 26,1 млн.грн.). Серед реалізованої продукції переробної промисловості 63,6% становила сировинна продукція, 36,3% – товари широкого використання, 0,1% – інвестиційна продукція.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення району склав 319,3 грн. (за січень–жовтень 2009р. – 295,5 грн.).

Основні цілі на 2011 рік:

  • збільшення обсягів промислового виробництва;
  • забезпечення конкурентноздатності основних видів продукції на внутріш-ньому ринку;
  • створення умов для широкого впровадження в галузі ресурсозберігаючих технологій;
  • запровадження механізмів здорової конкуренції та витіснення тіньового сек-тору;

Шляхи їх досягнення:

  • надання преференцій місцевим товаровиробникам при укладанні догово-рів на закупівлю робіт, послуг при умові, що ціни будуть не вище серед-ніх по області;
  • провести зустріч з керівниками промислових підприємств щодо наро-щення обсягів виробництва.
  • розвиток переробної галузі (переробка продукції садівництва, городницт-ва, дикоростучих ягід, грибів).

Критерії їх досягнення:

  • Ріст обсягу промислового виробництва на 13,5 відсотків.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *