3.3. Розвиток сільського господарства

Косівський район, як один з гірських районів області має незначні площі сільськогосподарських угідь – 39,6 тис. га. або 44,0 відс. загальної його території, з яких близько 30,0 відс. припадає на орні землі, 63,3 відс. на пасовища та сінокоси, 6,7 відс. – на багаторічні насадження. Виробництвом сільськогосподарської продукції в основному займаються в індивідуальних господарствах населення, а також 22 фермерських господарств, в тому числі 3 оперативно – звітуючих сільськогосподарських підприємства.

У 2010 році на підтримку розвитку агропромислового комплексу району з районного бюджету було спрямовано 80,0 тис. грн.( «Комплексна програма розвитку аграрного сектора Косівського району на 2004-2011рр.».

Пріоритетною в районі є тваринницька галузь. По всіх категоріях господарств Косівського району станом на 01.01.2010р.чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 17914 гол. в т.ч. корів – 10563 гол., свиней – 7504 гол, овець – 1325 гол., кіз- 1600 гол., коней – 1144гол., кролів – 2070 гол., бджолосімей – 5110, птиці – 60980 гол. В районі функціонують 2племрепродуктори по розведенню корів Пінцгау і розведенню гуцульських коней . За рахунок фермерських господарств району повністю забезпечується продуктами харчування всі закриті установи району, зокрема: лікарня, гімназія, дитячі садки.

Для закупівлі молока працює 70 молокозаготівельних пунктів. За 2010 рік закуплено 718,5 т. молока. Для закупівлі м’яса від приватних с\г товаровиробників в районі працює 12 закупівельних юридичних і фізичних осіб. За 2010рік закуплено 1881 т. м’яса.

Посівні площі в 2010 році озимих культур під урожай 2011 року по всіх категоріях господарств становлять 239 га.

Рослинництво

Основні завдання на 2011 рік:

 • забезпечення дотримання технології вирощування сільськогосподарських культур в сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах;
 • оновлення матеріально-технічної бази агроформувань за рахунок збільшення обсягів пільгового кредитування.


Шляхи їх досягнення:

 • зростання частки сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств у структурі виробництва рослинницької продукції;
 • оптимізація структури посівних площ та освоєння науково- обґрунтованих сівозмін, в тому числі спеціалізованих і коротко ротаційних;
 • удосконалення галузевої структури виробництва з урахуванням особливостей природнокліматичних зон району;
 • розширити площі посівів зернових культур, які потребують менших затрат ручної праці;
 • забезпечення сільгосптоваровиробників матеріальними ресурсами на період комплексу польових робіт.

Критерії їх досягнення:

 • забезпечення нарощування обсягів виробництва продукції рослинництва на 0,7% в порівнянні з 2010 роком за рахунок впровадження інтенсивних технологій, селекції та насінництва;
 • збільшення валових зборів основних сільськогосподарських культур за рахунок підвищення родючості ґрунтів при нарощуванні обсягів внесення органічних та мінеральних добрив.

Тваринництво


Проблемні питання:

 • застаріла матеріально-технічна база підприємств агропромислового комплексу;

Основні завдання на 2011 рік:

 • збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції;
 • відродження та розвиток вівчарства – традиційної для району галузі тваринництва за рахунок підвищення їх продуктивності.


Шляхи їх досягнення:

 • покращення селекційної роботи в тваринництві;
 • зростання частки сільськогосподарських підприємств у структурі виробництва тваринницької продукції;
 • залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у тваринницьку галузь;
 • підтримка розвитку крупнотоварного виробництва;
 • збільшення поголів’я худоби шляхом закупівлі нетелів у племінних господарств;
 • створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів по переробці тваринницької продукції (с. Рожнів, с. Стопчатів)

Критерій їх досягнення:

 • збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва на 0,5 % за рахунок впровадження нових технологій утримання сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності.

Земельні відносини

Основні завдання на 2011 рік:

 • охорона земель і відтворення родючості ґрунтів, зокрема, проведення таких агрохімізаційних заходів, які не потребують великих додаткових витрат.
 • запровадження ґрунтозахисних сівозмін, будівництво гідротехнічних споруд (берегоукріплення, водорегулюючі вали), створення лісозахисних насаджень, залуження ріллі на схилах крутизною більше 7 градусів;

Шляхи їх досягнення:

 • інспекції з раціонального використання земель активізувати роботу щодо раціонального використання земель в районі;
 • вдосконалити механізм заключення та реєстрації договорів оренди на земельні ділянки з власниками земельних паїв. Проводити реєстрацію договорів площею до 0,5 га. ріллі та до 1,0 га. с/г угідь в сільських радах;
 • проведення грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;
 • проведення робіт по встановленню меж населених пунктів;
 • розмежування земель державної та комунальної власності.
 • раціональне використання земель


Критерії їх досягнення:

 • поліпшення стану порушених земель, підвищення їхньої продуктивності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.