Вища освіта на Івано-Франківщині у 2020/21 роках

Головне управління статистики в Івано-Франківській області інформує. В області підготовку до ефективного та результативного освітнього процесу, доступ до якісної вищої освіти здійснюють 16 самостійних закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти, в яких освіту здобувають 38,4 тис. студентів. Загальна кількість Далі →

Підготовка наукових кадрів у 2020 році

Головне управління статистики інформує. Упродовж 2020 року підготовку наукових кадрів в області здійснювали 4 аспірантури. На кінець 2020 року у цих закладах навчалося 500 аспірантів проти 491 на кінець 2019 року. Вік до 25 років мали 21,8% аспірантів, 25–29 років Далі →

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні–березні 2021 року

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–березні 2021р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 19,5 млрд.грн (у січні–березні 2020р. – на 13,3 млрд.грн). У загальному обсязі реалізації 57,7% становила продукція підприємств переробної промисловості, 33,6% – з постачання електроенергії, газу, Далі →

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення міст та районів у 2020 році

Головне управління статистики інформує. У 2020 році в атмосферне повітря області потрапило 140,4 тис.т забруднюючих речовин, що на 31,5% менше, ніж роком раніше. В територіальному розрізі основними забруднювачами атмосферного повітря залишаються підприємства міста Бурштина, на які припадало 78,3% загальнообласних викидів, Далі →

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень–березень 2021 року

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області) Короткий огляд Населення Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2021р. становила 1359,3 тис. осіб, з них 604,9 тис. проживали у міській місцевості, 754,4 тис. – у сільській. Упродовж Далі →

Статистика про материнство

Головне управління статистики інформує. Для населення Прикарпаття, як і в цілому по Україні, характерною є перевага жінок. На початок 2021 року на Івано-Франківщині проживало 717,4 тис. жінок або 52,7% наявного населення області. На кожні 100 представниць жіночої статі припадає 90 Далі →

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2020 році

Головне управління статистики інформує. У 2020р. від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря потрапило 140,4 тис.т забруднюючих речовин, що на 31,5% менше порівняно з 2019р. Крім того у повітряний басейн надійшло 10,2 млн.т діоксиду вуглецю (на 20,9% менше, ніж у Далі →

Виробництво будівельної продукції підприємствами Івано-Франківської області у січні–березні 2021 року

Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами області склав 518,5 млн.грн або 2% загальнодержавного обсягу будівництва. За обсягом виробленої будівельної продукції Івано-Франківщина посіла 12 місце серед регіонів України. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2020р. Далі →

Заробітна плата штатних працівників у березні 2021 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій області та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у березні 2021р. становив 11493 грн, що у 1,9 раза перевищує законодавчо встановлений Далі →

Стан виплати заробітної плати на 1 квітня 2021 року

Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області (юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 квітня 2021р. становила 37,5 млн.грн, що складає 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за березень Далі →